588 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Tel/Fax :
074-221684-5
Mobile : 089-4661167, 081-2762666
E-mail : pongpunmc@gmail.com
www.mcdesign9.com
------------------------------------------------------------------------