เอ็ม.ซี.ดีไซน์ 9 ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2540
ทำงานออกแบบและเขียนแบบจนเมื่อ พ.ศ. 2545
เริ่มรับทำงานก่อสร้างและออกแบบภายใน
จนมีความเข้าใจงานทั้งระบบ มีประสบการณ์ มากกว่า15 ปี
มีผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมมากกว่า 100 ผลงาน
และผลงานออกแบบตกแต่งภายใน กว่า 200 ผลงาน
จนถึงปัจจุบัน MC. DESIGN 9 ทำงานออกแบบ-เขียนแบบ
และวางแผน, ตรวจงานก่อสร้าง ที่มีทีมงาน กว่า 20 คน

 


 
คุณพงค์พันธ์ เพชรนิล
PONKPUN  PECHRNIL
Architect + Interior Designer

ได้รับรางวัลประกวดออกแบบร้านอาหาร, คอนโดมิเนี่ยม

Education Background
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอุเทนถวาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพาะช่าง (ออกแบบตกแต่งภายใน)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สงขลาเทคโนโลยี (สถาปัตยกรรม)
โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์

Employment Record
บจก.เอ็มซี ดีไซน์ ๙ จำกัด
MC DESIGN 9 Co.,Ltd.
หจก. เอ็มซี. ดีไซน์  
MC. DESIGN Ltd.,Part
บริษัท ศาสตร์ ศิลป์ สร้าง จำกัด  
SART SILP SRANG Co.,Ltd.

มีรางวัลและผลงานความสำเร็จ งานออกแบบบ้านกว่า 300 หลัง
ออกแบบโรงแรม รีสอร์ท อาคาร สำนักงาน โรงเรียน ร้านอาหาร
สถานบันเทิง อพาร์ทเม้นต์ คลีนิค ร้านค้า และอื่นๆ อีกมากมาย


คุณเยาวลักษณ์ เพชรนิล
YAWALUX PECHRNIL
Interior Designer

Education Background
ปริญญาตรี ออกแบบตกแต่งภายใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขามัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
โรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลา

Employment Record
บจก.เอ็มซี ดีไซน์ ๙ จำกัด
MC DESIGN 9 Co.,Ltd.
หจก. เอ็มซี. ดีไซน์  
MC. DESIGN Ltd.,Part
บริษัท ศาสตร์ ศิลป์ สร้าง จำกัด 
SART SILP SRANG Co.,Ltd.

มีรางวัลและผลงานความสำเร็จ งานออกแบบบ้านกว่า 300 หลัง
ออกแบบโรงแรม รีสอร์ท อาคาร สำนักงาน โรงเรียน ร้านอาหาร
สถานบันเทิง อพาร์ทเม้นต์ คลีนิค ร้านค้า และอื่นๆ อีกมากมาย


เอ็ม ซี ดีไซน์, MC design, รับสร้างบ้าน หาดใหญ่, หาดใหญ่ออกแบบบ้าน. ออกแบบตกแต่งภายใน, ออกแบบสวน, สถาปัตยกรรม